فریزر صندوقی
B-energy

فریزرصندوقی تک درب                            

محدوده دما

درجه سانتی گراد

22-...12-

حجم

لیتر

330

وزن

کیلو گرم

55

ابعاد داخلی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1042×460×655

ابعاد خارجی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1150×570×800

ابعاد خارجی با بسته بندی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1160×670×850

منبع تغذیه

ولت/هرتز

230/50

جریان

آمپر

0.5

گاز مبرد

 

R134a

B-energy

فریزرصندوقی ° 35-

محدوده دما

درجه سانتی گراد

35-...12-

حجم

لیتر

260

وزن

کیلو گرم

50

ابعاد داخلی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

895×460×655

ابعاد خارجی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1000×570×800

ابعاد خارجی با بسته بندی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1010×670×850

منبع تغذیه

ولت/هرتز

230/50

جریان

آمپر

1.5

گاز مبرد

 

R404a

B-energy

فریزرصندوقی دو درب                            

محدوده دما

درجه سانتی گراد

22-...12-

حجم

لیتر

260

وزن

کیلو گرم

50

ابعاد داخلی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

895×460×655

ابعاد خارجی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1000×570×800

ابعاد خارجی با بسته بندی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1010×670×850

منبع تغذیه

ولت/هرتز

230/50

جریان

آمپر

0.5

گاز مبرد

 

R134a

B-energy

فریزرصندوقی دو درب                            

محدوده دما

درجه سانتی گراد

22-...12-

حجم

لیتر

330

وزن

کیلو گرم

55

ابعاد داخلی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1042×460×655

ابعاد خارجی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1150×570×800

ابعاد خارجی با بسته بندی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1160×670×850

منبع تغذیه

ولت/هرتز

230/50

جریان

آمپر

0.5

گاز مبرد

 

R134a

B-energy

فریزرصندوقی تک درب                            

محدوده دما

درجه سانتی گراد

22-...12-

حجم

لیتر

260

وزن

کیلو گرم

50

ابعاد داخلی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

895×460×655

ابعاد خارجی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1000×570×800

ابعاد خارجی با بسته بندی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

1010×670×850

منبع تغذیه

ولت/هرتز

230/50

جریان

آمپر

0.5

گاز مبرد

 

R134a

B-energy

فریزرصندوقی                             

محدوده دما

درجه سانتی گراد

22-...12-

حجم

لیتر

200

وزن

کیلو گرم

45

ابعاد داخلی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

735×443×655

ابعاد خارجی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

850×550×800

ابعاد خارجی با بسته بندی

(طول×عرض×ارتفاع)

میلی متر

860×650×850

منبع تغذیه

ولت/هرتز

230/50

جریان

آمپر

0.5

گاز مبرد

 

R134a

mail-icon

infoyakhnooshan.ir

tel-icon

 :تلفن پشتیبانی
+982136427949 / 50

home-icon

ایران، تهران جاده خاوران بعد از پلیس راه شریف اباد شهرک صنعتی عباس اباد بلوار ابن سینا خیابان ۳۰ پلاک ۱۷۵۸
JoomShaper